Link til Lille sø fra 2001 Link til Lille sø fra 2008
Nye projekter foråret 2008
Vi er ikke helt tilfredse med formen på vores lille sø og vi har nogle områder, hvor der kommertil at stå "dødt vand" (vand imellem stenene. Det skal vi have ændret i løbet af dette år.

Som koi ejer ser du dine fisk mest fra oven, mens man som akvarieejer mest ser sine fisk fra siden. Koier er også imponerende at kigge på fra siden, så derfor beslutter vi at vi vil lave et glasparti i siden til den lille sø.

Vi vil lave en bænk som man kan sidde på og se på fiskene.

Her skal graves ud til et større område og laves bænke
Vores foderbænk må "lade livet" for ruden mod søen
Vi uddyber søen foran foderbænken og skaber plads til en rude på ca. 60x100 cm
I dette område af søen er der meget stillestående vand (set fra øst)
Her set fra nordvest
Alle de små sten er fjernet og vi har uddybet søen foran. Herefter har vi lagt en større sten ud i vandet. Bag stenen lægger vi poser med jord, så der ikke kan stå vand bag stenen. Poserne dækkes efterfølgende af småsten
Ved siden af vandfaldet - imellem disse to sten, skal der sættes endnu en sten, der skal give søen et lidt andet udtryk. Før musen over fotoet for at se forskellen
"Akvarie" i haven

Det er afslappende at se på fisk i et akvarium. Vi har ved EDOkoi Holland og ved en dansk koiholder set bassiner med glas i siden. Det er vi blevet inspireret af og vi vil sætte en glasrude i "siden" af den lille sø.

Vi udarbejder en række skitser og starter projektet op i slutningen af april. Planen er at vores foderbænk må lade livet, vi graver ud til en siddegruppe, sætter en glasrude i "siden" af den lille sø, og uddyber søen foran ruden ud til bunddrænet.

For at man får den fulde effekt af ruden skal vandet være krystalklart, så vi skal også have ombygget vores renseanlæg.

Ruden er 1,0 x 0,6 m og udført i 15 mm glas, for at kunne modstå vandtrykket. Rammen er udført i 2 mm syrefast rustfrit stål.

Vi har i alt gravet ca. 10 m3 jord op, som skal køres væk af en vognmand. Før jorden kan køres væk, skal den analyseres for evt. forurening. Det gælder når skal af med mere end 1 m3 jord.

Vores jord var ikke forurenet og efter ca. 8 dage godkender kommunen at jorden kan køres væk. Efter uddybning af søen og efter at have hævet vandspejlet, vurdere vi, at søen indeholder ca. 15.000 l vand.

Demontering af foderbænken

Stenene ved siden af foderbænken flyttes med stenløfteren ->

Hviids Have
Søen skal uddybes på den side, hvor ruden skal sættes i
Vi nærmer os bundniveauet. Her ses hvor meget dybere vi skal grave
Hviids Have Hviids Have Hviids Have
Så er muren mod bassinet opført

Bagsiden af bænken opbygges i fundablokke ->

Containeren er fyldt til randen - i alt ca. 10 m3
Hviids Have
Nu kan konturer og afstande ses tydeligt
Vi prøvemonterer rammen for at se, hvordan det fungerer - om vores plan virker. Målet er at man både skal kunne se henover søen og se igennem ruden
Gummiduen er blevet for kort, så vi skærer et langt snit på knap 6 m og klæber et nyt stykke på. Klæbemidlet er Tec7, som kan klæbe på næsten alle produkter og er vandtæt
Trappen begynder at tage form
Så er rammen endelig monteret. Der er smurt Tec7 mellem fundablokke og gummidug og igen mellem ramme og gummidug. Rammen er boltet ind i fundablokkene og spændt hårdt, så der er tæt bag ved. Alle boltehuller er efterfyldt med silikone
Vi har fået ruden monteret. Vi har benyttet små afstands-klodser for at fiksere den. Som tæthedsmiddel er anvendt flere tuber akvariesilikone
Overskydende silikone fjernes og gøres glat. Det skal se pænt ud
Så er vi ved at være klar til at fylde vand i søen igen

Denne sten får en ny placering, den skal udligne højdeforskellen fra græsplanen til "Hyggekrogen"-->

Der er ikke meget plads til at få den sidste sten placeret, det skal foregå med stor forsigtighed ...
... Så er den på plads og vi kan tørre angstens sved af panden

Det nye renseanlæg

For at få klart vand så skal vores renseanlæg bygges om. Vi skal have et større flow igennem anlægget, have fjernet små og store partikler samt have en større UV-lampe.

Vi monterer først en sieve der fjerner alle partikler større end 300µm. Vandet pumpes herfra igennem UV-lampen og over i Hydra-karrene.

Som pumpe benyttes en energibesparende Red Devil RD10 med en ydelse på ca. 10.400 l/t. UV-lampen er en TMC Proclear 55. Fra UV-lampen ledes vandet igennem de 3 Hydra-kar. Karrene er placeret 5 cm højere end vandspejlet i søen, så vandet løber af sig selv fra det sidste kar ud i søen igennem 4 stk. ø50 mm rør.

I det første Hydra-kar er der børster, i det næste er der lodrette japanmåtter og i det sidste er der vandrette japanmåtter. I nummer 1 og 2 kar ledes vandet lige igennem, i det sidste ledes fra bunden og lodret op igennem alle måtter. Øverst lægger vi pladevat, der sorterer alle små partikler fra.

Ved at vælge en energibesparende pumpe har vi opnået ,at vores elforbrug ikke øges, selvom vi pumper næsten den dobbelte vandmængde igennem renseanlægget og UV lampen er dobbelt så stor.

Efter uddybning af søen hvor ruden skal være og efter at have hævet vandspejlet i søen vurderes det, at søen indeholder ca. 15.000 l vand.

Sieven er monteret, men denne store vandsalamander bliver ved med at komme op og hermed fanget i "risten"
Placering "lille bjerg" Se under Haven
Til højre ses karret, hvor de lodrette måtter skal placeres og til venstre karret med vandrette måtter (her er pumpen til Grand Canyon vandfaldet også placeret), hvorfra vandet selv løber ud i søen. På billedet ses kun 2 afgangsrør. Der er i alt 4, da tryktabet var for stort
Vandet er ikke klart endnu - men vi håber det kommer
Der kontrolleres for utætheder langs kanten af søen, nu hvor vandspejlet er hævet ca. 5 cm i forhold til tidligere
Ibrugtagningsreception den 29. juni 2008

Naboerne har længe fulgt projektet, så da vi har vand på og alt kører som det skal, så fejrer vi ibrugtagningen.

Jan sabelerer champagnen og projektet bliver diskuteret

Indflytning den 5. juli 2008

Imens vi er i gang med den sidste del af lærkebeklæd-ningen, flytter vi udvalgte fisk fra den store sø

Projekt "Hyggekrog" er færdig

Den 21. september er vi endelig færdige. Siderne er beklædt, bænkene er færdige og væggene øverst er afsluttet. Der er også monteret spot, så vi kan se ned i vandet i mørke

Vandet er blevet væsentligt mere klar. I baggrunden
(til venstre) ses luftboblerne fra bunddrænsbelufteren
Når man sidder og ser gennem ruden, kommer fiskene og kigger fra den anden side. Man bliver i tvivl om hvem der kigger på hvem :-)
Forårsrengøring 2010

Det er store rengøringsdag i den lille sø og vi benytter anled-
ningen til at foretage nogle ændringer i tilløbet til filteret.

Tryktabet fra søen og ind til sieven er for stort og det kan ses på hastigheden over kanten på sieven. Da vi monterede sideven skete det med to 90 graders bøjninger ude i søen og en inde ved filteret, samt den der er indbygget i sieven.

De to ude i søen er ændret til to 45 graders bøjninger og lige før sieven skete det med to 90 graders bøjninger ude i søen og en inde ved filteret samt den, der er indbygget i sieven.

De to ude i søen er ændret til to 45 graders bøjninger og lige før sieven har vi ændret det til et T-stykke med en bøjning opad.

Ændringen har stor effekt på tilløbsflowet og vi kan nu spule direkte ud til bunddrænet.

FØR: 2 stk. 90 graders bøjninger
NU: 2 stk. 45 graders bøjninger

Installationen til sieven -->

April 2011

Den lille sø bliver igen tømt og spulet på siderne med højtryksrenser for at fjerne de gamle alger mm.

Den første del af vandet kan selv løbe ud, derefter pumper vi en del - men det sidste må fjernes med en spand, da det er fuld af alger.